Home
About Us
Products
Services
News
Contact
 
Việt nam English China 1 China 2
Search
 
List Product


Calendar

New Product

Usefull
Stock Gold prices
Exchange Weather

 
 

Thiết kế và triển khai các mạng LAN, WAN, VPN. Với phương châm bảo mật, tốc độ và phù hợp với chi phí thấp và tạo điều kiện dễ dàng cho quản trị hệ thống mạng.

Network

Cài đặt hoàn toàn trên Internet, hệ thống truy cập thư điện tử với máy chủ proxy. (Dễ kiểm soát, mức độ bảo mật toàn cao, chia sẻ modem và đường điện thoại để giảm chi phí Internet).

Hỗ trợ nghiệp vụ kiếm tính hệ thống, cải thiện chức năng điều hành với giải pháp hiệu quả như: hệ thống làm việc cộng tác sử dụng công nghệ TeamWare và Microsoft Back Office.

Tích hợp hệ thống thư điện tử văn phòng, quản lý tài liệu và hệ thống cơ sở tri thức.

Hệ thống tích hợp MRP quản lý sản phẩm với chức năng dự báo tình hình vật liệu, lên kế hoạch sản xuất (Mô hình client - server, n-tiers hoặc thin client).

Phát triển các ứng dụng B2C và B2B và tích hợp chúng với hệ thống của khách hàng như: hỗ trợ bán hàng, bàn trợ giúp, hệ thống quản lý mua bán, phục vụ và đặt phòng khách sạn, hệ thống đặt vé máy bay.

Chuyển đối dữ liệu từ tất cả các nguồn dữ liệu khác nhau sang dữ liệu phương tiện Internet để thuận tiện trong việc thiết lập chỉ mục văn bản.

Nghiên cứu và phát triển giải pháp thin client cho tất cả các ứng dụng đang tồn tại dưới mô hình existing client -server.

 
Home | Products | About Us | Find Job | Sitemap
Branch transactions:
Address:41,Ngo 22,Khuyen Lương St,Ward TRan Phu,Hoàng Mai Dist , HN
Tel: (04) 3645 2057 - Fax :(04) 3645 2058
Shops business:
Address: 218 Thai Phien ,Ward 8,Dist 11,HCM City
Tel: (08) 3963 7349 - Fax: (08) 3963 7350
© 2009 TAIWAN PLASTIC
Design by Thiet ke web VIHAN